Telefon
Whatsapp

Ceza Hukuku

Ceza hukuku bir kamu hukuku alanıdır. Ceza Hukuku; genel hükümleri , suç türlerini ve işlenen suçlara uygulanacak yaptırımları içermektedir. Ceza Hukukunun amacı ;kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu düzenini ve güvenliği sağlamak,hukuk devletini korumak, kamu sağlığını ve çevreyi korumak, toplumsal barışı sağlamak, suçun işlenmesini önlemektir.